top of page
No hay eventos en este momento

El Congrés de l'Energia de Catalunya va nèixer fa 15 anys com un espai on reflexionar sobre el futur de l'Energia al nostre pais. D'ençà a dia d'avui, el panorama energètica ha evolucionat cap a un model de producció neta i sostenible. La nostra societat, el marc legislatiu i l'economia cada cop han encompassat els seus canvis d'acord amb el canviant context energètic.

La tasca del Coenercat ha estat, i continua essent, la de monitoritzar aquestes noves realitats i comapartir-ho amb la societat Catalana.

bottom of page